MENY

JPG

ET KOMMUNIKASJONSHUS MED FOKUS PÅ DIGITALE LØSNINGER

Vi har ekspertkompetanse på å bygge innovative digitale løsninger for store og små bedrifter. Med forretningsforståelse, teknologikunnskap og gjennomtenkt innholdsproduksjon, leverer vi brukervennlige og engasjerende appliksjoner til web, lesebrett og mobiltelefoner.


IK-MAT

Alle som selger og produserer næringsmidler må ha kunnskap om mattrygghet for å vite hvordan maten skal håndteres trygt.

Fokusert internkontroll
Det er mange krav til deg som håndterer mat og alle som vil at denne internkontrollen skal gå raskt og smertefritt, bør velge IK-mat fra JPG.

JPGs IK-mat er et digitalt system som enkelt lar dere logge alle rutiner og oppgaver i løpet av dagen. Vårt IK-mat system er fullt ut digitalt og tilgjengelig på alle enheter. Ingen papirskjemaer blir nødvendig. Dere kan bruke kontor PCen, montere en Ipad på veggen eller la de ansatte bruke mobiltelefonen. Rapportene lagres i ”skyen” og er lett tilgjengelig når dere behøver det.

Fleksibelt
Ingen bedrifter er like. Har dere et elghode som må støvsuges en gang i halvåret? Trebenker som må oljes en gang i måneden? Levende hummer i et akvarium? Bio-holistisk urtehage som må ha nattasang? Vi holder rede på det for deg. Når dere bruker vårt IK-mat system inneholder det alt det du trenger og akkurat det du trenger.

Lettlært
Ting blir ikke mer effektivt hvis du må bruke tiden til support. Derfor er Ik-mat bygget opp med brukeren i fokus. Her er det ingen tekniske sjargonger og ingen trefingermanøvre for å få ting gjort. Kan du bruke en PC eller telefon så kan du bruke systemet.

Nyttige tillegg
Når dere først skal digitalisere kjøkkenet, burde dere ikke samtidig ta ut noen andre fordeler? Vi har lagt inn noen nyttige tillegg som gjør arbeidsdagen enklere:

  • Meldingstjeneste - trenger du å gi beskjeder til én eller flere i organisasjonen. Vi har gjort det enkelt med en intern meldingstjeneste. Meldingene kan sendes med en lesebekreftelse så du vet at alle faktisk har lest dem
  • Dokumentarkiv - finnes det informasjon som alle skal ha tilgang til, kan det enkelt lastes opp i systemet. Leverandørlister, telefonlister, HMS-håndbok, oppskrifter. Last det opp og det er tilgjengelig for alle.
  • Automatisk logging av kjølere og frysere – med sensorer vil alle frysere, kjøleskap, varmeskap, mm kunne logges automatisk

Kjedevennlig
I en kjede er det mange ting som blir mer effektivt, og noen ting som ikke gjør det. Et kjedekontor, for eksempel, er ofte overraskende isolert. Vi kan hjelpe dere å samle inn og akkumulere data fra de forskjellige lokalitetene enten det er på fast eller ad-hoc basis. Ønsker du å hente ut data til andre systemer, kan vi hjelpe deg med det også.

Lokalt
Vårt verktøy er laget i norge av programmerer som snakker norsk og forstår norsk arbeidsliv. Det betyr at produktet er laget for dere, ikke hentet et annet sted og tilpasset. Er det noe som trengs og endres kan vi gjøre det uten å spørre noen om hjelp eller lov. Fort og greit.

Ta kontakt med oss på telefon 22 82 33 00 eller epost slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for din organisasjon.


__________________________________________________________________________________________________________________


IK-mat
Logg inn på applikasjonen for å fylle ut informasjon i ditt IK-mat verktøy.


Brosyre
Last ned mer informasjon her om vårt IK-mat verktøy.


SALGSVERKTØY

Salgsstøtteløsninger spesiallaget for uteselgeren

GENIALT ENKELT
iManagement er et salgs- og prosjektstyringsverktøy utviklet spesielt for selgere og prosjektleder som gjør jobben ute hos kundene. Selv om det er et omfattende grunnsystem er det forbausende enkelt å bruke. Hver enkelt selger er alltid online med bedriftens interne systemer. Verktøyet er modulbasert, noe som åpner for en stor grad av skreddersøm til din virksomhet. Selgeren kan legge ordre rett inn i systemet til bedriften, og slipper alt etterarbeidet som spiser mye tid. Systemet sikrer en umiddelbar ordreinngang uten forsinkelser, gir alltid oppdatert informasjon om vitale forhold og holder selger oppdatert om virksomheten. Selger slipper å ha med seg presentasjoner på print, eller være avhengig av presentasjonsutstyr ute hos kundene. De kan lages moduler for kjørebok, diett, og alle regnskapsmessige forhold. Alt på ett sted, og ført på riktig måte.

iManagement består av en grunnpakke med 4 moduler
iManagement er fleksibelt og baserer seg på eksisterende verktøy og grunnlagsdata. Statistikk med data på egne produkter, omsetning, trender, grafisk fremstilling og en rekke andre verktøy. CRM-vindu med valgfrie verktøy, rapporter, skjemaer som ordre, sjekkliste, notater og logg. Systemet er modulbasert og kan tilpasses den enkelte organisasjon.

PLANOGRAM
Planogram over spesifikke butikklokaler med oversikt over hylleplasseringer
Eget kampanjeverktøy med illustrasjoner og informasjon over pågående kampanjer.
Oppgaveliste er knyttet til kalenderfunksjonen med både dagsaktuelle og daglige gjøremål
Kalender med avtalebok som er lenket mot kundebase. Kan tilpasses med kjøreplan og daglige hendelser. Kalenderen er koblet mot salgsledelsen som også kan styre den enkelte kalender om ønskelig.

NYHETER
Et webbasert nyhetssystem for å gi meldinger til selgerne om endringer i kampanjer, konkur­ranser, prisstrategier eller andre interne nyheter. Nyhetene kan legges inn med lesebekreftelse på hvem som har lest hvilke nyheter.

BROSJYREMATERIELL
Brosjyremateriell ligger som dokumenter som er lett å finne og å hente frem og som kan presenteres direkte på skjerm. Selgeren slipper å ha med permer med en rekke papirkopier. Med salgsverktøyet er alt på ett sted, alltid med oppdaterte priser og rabattavtaler for den aktuelle kunden.

INTERNE DOKUMENTER
Her kan selgeren legge inn eller finne frem alt om avtaleutkast, tidligere salgshistorikk salgsfilmer, presentasjoner, medieomtaler, aktuelle reklamefilmer og eventuell fellesinformasjon. Salgsledelsen publiserer nyheter som er ute umiddelbart med tekst og bilde. Dette er en enkel måte å sikre nødvendig informasjonsflyt, og mulighet for sikring av dokumentasjonen. Muligheter for å behandle interne hendelser som ferie, vikarer, sykefravær osv. Systemet er svært anvendelig og åpner for en rekke spesialtilpasninger ut over den omfattende grunnpakken.

ALLTID OPERATIVT
Systemet fungerer både online og off-line. Om enheten ikke er i nærheten av et nettverk, eller det er dårlig mobildekning på stedet, kan du fortsatt fylle ut skjemaer og legge inn ordre på vanlig måte. Så snart enheten igjen er på nett vil dokumentene synkroniseres mot serveren automatisk. Du får hele tiden oversikt over hvilke dokumenter som er synkronisert og ikke.

EIENDOMSAPP

Vi har utviklet et prosjekt og styringsverktøy utviklet for gårdeier og leietakere.

GENIALT ENKELT
Vi har utviklet et prosjekt og styringsverktøy utviklet for gårdeier og leietakere. Selv om det er et omfattende grunnsystem er det forbausende enkelt å bruke. Verktøyet er modulbasert, noe som åpner for en stor grad av skreddersøm til din drift. Systemet oppdatert informasjon om vitale forhold og holder alle oppdatert om forretningslokalet. De kan lages moduler:

DIALOG MED LEIETAKERE
Appen inneholder alt som er relevant for et leieforhold sett både fra leietakers side og gårdeiers side. Nødvendige dokumenter som leietaker trenger og informeres om, skjema som skal fylles ut eller tilbakemeldinger på avvik vil foregå i appen og appen holder rede på hvem som har besvart hva av leietakerne. Det vil blir lettere å følge opp leietakerne med fullstendig oversikt på et sted.

VERKTØY FOR LEIETAKERE
Systemet inneholder verktøy som skal lette arbeidsflyten for leietakerne. Verktøyene er ikke bare for informasjonsflyten mellom leietaker og utleier, men også verktøy som kan bidra i den daglige driften som onboarding-system, HMS oppgaver og sikkerhets verktøy.

NETTVERKSBYGGING
Et felles kontorbygg så er det ikke bare viktig at dialogen mellom gårdeier og leietakere er god, men det kan være at leietakere kan ha overlappende interesser også. Appen har derfor mulighet til å søke på tjenester internt samt dialogmuligheter mellom leietakere.

OPERATIVE FUNKSJONER
Til daglig har leietakere en del løpende behov. Appen skal legge til rette for at disse daglige behovene blir informert om og er lett tilgjengelig for leietakerne. Jo lettere appen legger til rette for digitale bestilling og bruk jo mer effektive vil de operative funksjonene være. Operative tjenester som leveres er matleveranser, printertjenester, post- og budlevering, WIFI, servertjenester,
Vaktmester, mm.

SIKKERHET
Som utleier og gårdeier har du et ansvar for at sikkerheten blir ivaretatt for dine leietakere. Konsekvensen av dårlig sikkerhet er ofte forsinkelser og økte kostnader. Mye av sikkerhetsarbeidet går derfor ut på å forhindre en uønsket hendelse før den skjer. Det vil din virksomhet spare penger og bidra til økt trivsel. Appen dekker forebyggende sikkerhetstiltak innenfor, brann, tyveri, adgangskontroll, krisehåndtering og førstehjelp.

APPLIKASJONER

Med en applikasjon kan du gi brukerne helt unike muligheter til å utnytte dine tjenester, og du har en fantastisk kanal direkte til hver enkelt kunde eller bruker.

Vi bruker mobile enheter til stadig flere arbeidsoppgaver. I teorien kan en smarttelefon eller lesebrett dekke de fleste behov, og du kan utføre til dels kompliserte oppgaver kun ved hjelp av telefonen eller lesebrettet. Men det krever gode applikasjoner. Vi lager applikasjoner tilpasset dine behov slik at både arbeidsflyten og interaksjonen med resten av verden vil åpne for en mer effektiv arbeidsdag.

Vi utvikler applikasjoner i tett samarbeid med dere for å sikre at strategier og målsetninger stemmer med verktøyene vi utvikler. Tydelige, anvendelige og slagkraftige løsninger er målet. I porteføljen er alt fra salgsverktøy, PR-kampanjer og verktøyer beregnet på internt bruk. Vi tilstreber å bygge løsninger med en rød tråd i alle ledd. Målet er at virksomheten har samme forståelse av marked, kunder og salg – både ut mot publikum og innad i organisasjonen.

Ta kontakt med oss på telefon 22 82 33 00 eller epost slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for din organisasjon.


__________________________________________________________________________________________________________________


Kontrollpanel
Logg inn på kontrollpanelet for å redigere din applikasjon.

WEBLØSNINGER

Tydelige, anvendelige og slagkraftige løsninger er rettesnoren for web. Vi utvikler alt fra PR- kampanjer basert på Content Marketing, til teknologiske verktøyer beregnet på internt bruk. Vi tilstreber å bygge kommunikasjonsløsninger med en rød tråd i alle ledd. Målet er å skape en helhetlig forståelese av virksomheten, uansett hvor du finner den.

Det meste av informasjonsflyt, samarbeid og arbeidsprosesser kan nå fungere som applikasjoner på web. Uavhengig om dette er interne oppgaver, fra kunder, mot leverandører eller andre partnere så kan vi tilpasse webapplikasjonene til å automatisere eller i det minste effektivisere denne arbeidsflyten.

Både metoder, verktøy og struktur for hvordan du skal kommunisere med dine kunder skifter seg raskt. Vi kan hjelpe deg med å orientere deg i det digitale landskapet og tilpasse din digitale kommunikasjon mot din kunder. Med våre egenutviklede publiseringsløsninger kan vi utvikle det meste av tjenester på web. Det gir oss større frihet og spisskompetanse for å kunne skreddersy løsninger som nettopp dekker dine behov.

Våre løsninger er selvfølgelig responsiv og mobiltilpasset. Vi tilstreber også våre løsninger til å bli de mest søkermotoroptimaliserte løsningene i markedet. Det kan vi fordi vår koding er skreddersydd til ditt formål uten at vi bruker tunge CMS systemer som skal dekke alles behov og eventualiteter.

Ta kontakt med oss på telefon 22 82 33 00 eller epost slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for din bedrift.


__________________________________________________________________________________________________________________

CMS
Logg inn på backoffice for å redigere dine websider.

DNS
Logg inn på kontrollpanelet for å redigere DNSen eller legge til domener

CLOUD

Gode verktøy er halve jobben, og vi har laget en rekke verktøyer som kan gjøre mesteparten av jobben for deg

Å være trygg på at systemer, programmer og applikasjoner fungerer og kjører som de skal er helt avgjørende for å kunne drive en forutsigbar virksomhet. Vi har sørget for trygg og sikker drift for noen av landets største virksomheter.

Gjennom vår skyløsning får du tilgang til ubegrenset virtuelle servere på minutter. Uavhengig om det er Linux, Microsoft, databaser eller dedikerte applikasjoner og webkonfigurasjoner så kan det leveres på vår skyløsning.

Vår VMware baserte løsning gir deg fleksibilitet og skalerbarhet for valg av prosessor, minne, lagring samt avanserte verktøy for logg-, ytelses-, database- og sluttbrukerovervåkning. Vi garanterer høy oppetid og gir deg de beste forutsetninger slik at du kan å utnytte IT til å øke egen produktivitet og konkurranseevne.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre løsninger og har i dag følgene systemer som skal hjelpe deg i drift av egne servere:

Nettverk

  • DNS verktøy
  • Skybasert nettverk for infrastruktur
  • Sikkerhet - innbruddssikring, proxy, antimalware, antispam mm

Management

  • JPGs cloud plattform

Lagring og database

  • Skybasert Database (perl, sql, mariaDB, mm)
  • Skybasert lagring (SMB AFP, HTTPS)
  • SSD høy hastighetslagring for virtuelle servere

JPG har også en rekke verktøy for å samarbeide innad i organisasjonen. Sjekk ut menyen - samarbeid for mer informasjon.

Ta kontakt med oss på telefon 22 82 33 00 eller epost slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for din bedrift.


__________________________________________________________________________________________________________________

DNS
Logg inn på kontrollpanelet for å redigere DNSen eller legge til domener

Nettverk/sikkerhet
Logg inn på for å redigere din infrastruktur.

Cloud
Logg inn på backoffice for å redigere dine servere.

Database
Logg inn på backoffice for å redigere dine databaser.

Lagring
Logg inn på backoffice for å endre din lagring.

MASSEKOMMUNIKASJON

Forskere og markedsførere ser faktisk at epostmarkedsføring vokser, og spår at denne trenden kommer til å bli enda tydeligere i 2020. Et interessant nyhetsbrev er mer personlig og vekker mer interesse enn allverdens annonser. Her er det er enorme muligheter til å bygge merkevarer, fortelle historier og skape spontankjøp.

Siden sosiale medier foregår i sanntid og oppmuntrer til toveiskommunikasjon mellom selskaper og kunder, så trodde mange at dette skulle bety slutten for epostmarkedsføringen . Men epostmarkedsføringen ser ut til å stå sterkere enn noen gang. Og tallene viser faktisk at epostmarkedsføring gir konsekvent høyere avkastning (ROI) enn sosial medier.

Epost er nesten 40 ganger mer effektivt enn Facebook og Twitter kombinert når det gjelder å hjelpe et selskap med å skaffe nye kunder. McKinsey

For hver kr 1,- som brukes, får du kr 44,25 i ROI når du investerer i epostmarkedsføring. Direct Marketing Association

Gode grunner til at epostmarkedføring er så effektivt

Stor rekkevidde. Markedsføringsbudskap i epost har bedre mulighet til å ut til de ønskede mottakerne enn i andre kanaler. 90 % av sendt eposter når frem til den ønskede mottakerens innboks. Til sammenligning på Facebook ser kun 3 % av de ønskede mottakerne det du har postet i din feed.

Det treffer direkte. Når du har fått en epost inn i kundens innboks, er den trygt plassert og venter bare på å bli lagt merke til. Eieren av innboksen må gjøre noe med den – enten åpne den eller slette den. Du kan med andre ord være ganske sikker på at mottakeren kommer til å lese emnefeltet.

Vi foretrekker epost i forretningskommunikasjon. En del av grunnen til at epostmarkedsføring er så effektivt kan være at dette er en naturlig kanal for å håndtere forretninger. I løpet av årene har vi blitt vant til å få supportspørsmål, ordrebekreftelser og andre oppdateringer fra selskaper i innboksen. Disse epostene er nødvendige og har ofte positiv verdi for oss. Når vi først er blitt vant til å få epost fra et selskap blir skrittet til et markedsføringsbudskap mindre, og vi er mer mottakelige.

Det er enkelt å være relevant. Med epostmarkedsføring har du full kontroll på målgruppen. Det betyr at du har bedre mulighet til å tilby innhold som er relevant for mottakeren.

Epost er lett å måle. For hver utsendelse kan du registrere leveringsrate, åpningsrate og antall klikk pr lenke. En ekstra fordel når du registrerer effekt av epost er at du lærer deg hvilke emner kundene dine liker og misliker. Denne kunnskapen kan du bruke til å tilpasse vinkelen i nye artikler og dermed gjøre kampanjene enda mer målrettede.

Du eier kommunikasjonen. Samtidig som rekkevidden til sosiale medier minsker, begynner mange selskaper å se ulempene ved å basere markedsføringstiltak på «lånt kanaler». Siden de sosiale mediene eier sine plattformer, har de all makt til å gjøre endringer som forstyrrer rekkevidden til budskapet ditt. E-postmarkedsføring er mye tryggere. Du eier epostlistene og ingen kan ta kanalen fra deg. Du må imidlertid fortsatt gjøre deg fortjent av et godt rykte blant internettleverandører for å nå frem til innboksene. Og brukerne må gi deg tillatelse til å sende dem epost. I PAT har vi investert mye i å gjøre verktøyet kjent og troverdig ovenfor internettleverandørene.

PAT
PAT er både enkelt, effektivt og kostnadsbesparende. Vi liker å tro det er derfor noen av landets største bedrifter og kulturinstitusjoner lar oss levere løsninger for sine elektroniske utsendelser. Med PAT får du maler som er skreddersydd til ditt bruk. Våre maler kan følge hjemmesiden din, eller du kan få den akkurat slik du ønsker. Når malen er på plass er det svært enkelt å bygge utsendelser fra gang til gang. Vi utarbeider et påmeldingsskjema på ditt nettsted (og andre steder), slik at de besøkende kan melde seg på ditt nyhetsbrev. De vil da bli registrert direkte inn på din konto i PAT. Systemet sørger for at ditt nyhetsbrev når flest mulig ved å sende ut på riktig måte. Ugyldige mottakere og av-meldinger blir håndtert fortløpende. Tilgang til vår epostmarkedsføringsverktøy koster fra kr 99,- per måned.

Ta kontakt på epost eller telefon 22 82 33 00 for å få tilgang til ditt nye epostmarkedsføringsverktøy.

DIGITAL STRATEGI

Enten du skal øke salget, bygge merkevare, rekruttere ansatte eller kutte kostnader – du lykkes best med klart definerte målsetninger og strategier.

KONSEPT
Å bygge et fungerende konsept for en merkevare eller en tjeneste krever interaksjon mellom web og applikasjoner. Hele poenget er å tilpasse en ide som skiller deg fra konkurrentene. Hjemmesidene er fortsatt et viktig vindu ut mot kundene, og med en applikasjon kan du gi brukerne dine helt unike muligheter til å utnytte dine tjenester.

MERKEVARE
Å bygge en merkevare krever langsiktighet og en god strategi. Ved siden av å skape en god historie til produktet, må også alle kanalene være tilpasset målgruppene. Å levere budskap i en digital virkelighet er noe vi har lang erfaring med.

LOJALITET
Hensikten med et lojalitetsprogram er å belønne kunden for deres lojalitet og oppmuntre til mer kjøp. Vårt system bygges som et trappesystem som gir høyere belønning jo mer lojal kunden er. Lojalitetsprogrammet må være enkelt å forstå , og vise kundene dine at du kan dekke deres behov på alle områder. Vi har erfaring med å bygge gode lojalitetsprogrammer.

VERKTØY
Husk at alle bærbare enheter kan fungere som et fantastisk arbeidsverktøy som gjør arbeidsdagen letter og mer effektiv. Med applikasjonsbaserte verktøy for bærbare enheter har du arbeidsplassen med deg til enhver tid, og kan ha kontakt med alle samarbeidspartnere i nåtid. Vi kan levere verktøyløsninger for nær sagt alle kanaler og i alle formater.SOSIALE MEDIER

Sosiale kanaler er den viktigste kommunikasjonen du kan ha slik dagens mediehverdag ser ut.

Å RYGGE INN I SOSIALE MEDIER
Hvis du i strategien din har skrevet noe helt nederst om at: ”vi bør starte en blogg” eller ” vi kunne kanskje ha en kul side på facebook eller noe”, er du i ferd med å gå baklengs inn i den viktigste delen av mediehverdagen din.

I alle andre deler av virksomhetsplanen handler det om å definere målsetning og måloppnåelse. Sosiale kanaler er ikke noe slags kul trolldom som bare ungdom og matbloggere forstår noe av. Det handler mye om effektivitet og mindre om kulhet.

VIKTIGE SPØRSMÅL
Vi definerer en del parametere for våre kunder som igjen danner grunnlaget for kanalvalg og innhold. Hvem vil du nå ut til, hva er disse menneskenes informasjonshverdag og interesser? Hvordan vil du ha kontakt med dem: Vil du lytte til dem, snakke med dem, gi støtte og informasjon eller få de beste kundene til å være ambassadører for deg?

Alt dette må du ha med i strategien din før du bestemmer deg for kanaler og løsninger.

Vi bistår også med å definere før og etter. Hva du ønsker skal være annerledes etter du har satt i gang en kampanje på sosiale medier. Igjen dreier det seg om å påvirke og endre adferd i målgruppen gjennom forskjellige målsetninger. Dette må følge en strategisk plan.

VI KAN DRIFTE ALT FOR DEG
Til slutt kan vi bistå med valg av løsninger og kanaler. I vår portefølje har vi kunder der vi både bidrar med strategisk arbeid, og med selve den operative utførelsen. Alt i fra innholdsleveranser til drift av de ulike kanalene. Spør oss om hvordan vi kan være til hjelp for din tilnærming til sosiale kanaler.MOBILT KONTOR

Hele driften i lommen

BEDRE ARBEIDSFLYT GIR NYE MULIGHETER
På en engasjerende og intuitiv måte kan ansatte, kunder og leverandør få tilgang til alle relevante data, uansett hvor de befinner seg.

HELE DRIFTEN I LOMMEN
Vårt verktøy utnytter eksisterende systemer og samler intern og ekstern informasjon på tvers av hele bedriften. Vi samkjører størstedelen av bedriftens funksjonelle områder, eksempelvis produksjon, salg og service, CRM og HR og gjør de tilgjengelig i et system som kan brukes på alle plattformer.

Den grunnleggende ideen er å integrere de utallige små og store operasjonene som inngår i hele virksomheten til ett intuitivt grensesnitt.

Beslutningsprosesser går raskere og risikoen for å ta dårlige avgjørelser minimeres. Informasjon, som ellers kun ville være tilgjengelig i begrensede deler av virksomheten, blir nå synlig og operativt i hele organisasjonen. Der et ordinært intranett måtte oppsøkes aktivt av brukeren vil vårt system selv varsle om hendelser. Viktige meldinger, møtetider, prioriterte endringer og lignende vil gi brukeren varsel med lyd og signalmerking på et av mediene de ansatte har med seg til daglig.

TJENESTER
Det handler om å få en rekke systemer og servere til å arbeide sammen ut mot brukeren. Mange systemer er ikke bygget for en mobil verden, dette skaper utfordringer, men også store muligheter for å forbedre integrasjon og informasjonsstrøm. Vårt system samler bedriftens servere på en fleksibel plattform som sørger for en åpen datastrøm inn og ut fra de respektive enhetene. Denne modellen sørger for en rask og sømløs utrulling i hele bedriften.

BYGGET FOR MOBILITET OG SKALERINGSMULIGHETER
Brukeren er alltid oppdatert. Systemet kan lett utvides til flere bruksområder. Med avansert sikkerhetsteknologi på et profesjonelt nivå er bedriftens data sikret, samtidig som den gode brukeropplevelsen opprettholdes. Det er også mulig å se hvilke brukere som er aktive på det enkelte området i systemet.

KOMPLEKSE UTFORDRINGER MØTER ENKLE, FLEKSIBLE LØSNINGER
Vi har valgt å fokusere på muligheter som løses best med en fleksibel løsning som fornyer måten bedrifter jobber på. Til tross for kompleksiteten i dataene og analysene som er involvert i prosessene, er løsningen designet for å være enkel, intuitiv og engasjerende – nøyaktig det du forventer fra morgendagens verktøy.

KOMPLEKSITET I BUNNEN, INTUITIVT OG ENKELT Å BRUKE
Løsningen er multifunksjonell, med fokus på bærbare enheter. Dette sørger for at involverte har umiddelbar tilgang til informasjonen de trenger for å utføre oppgaver, ta avgjørelser – og samarbeide bedre enn noensinne. Systemet krever minimalt med opplæring og gir alle de samme mulighetene – uansett erfaring.